Quảng Trị: Gần 1.600 vụ vi phạm sử dụng điện trong 6 tháng đầu năm 2021

Hiện trường một vụ trộm cắp điện được phát hiện tháng 4.2021 tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn
Hiện trường một vụ trộm cắp điện được phát hiện tháng 4.2021 tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn
Hiện trường một vụ trộm cắp điện được phát hiện tháng 4.2021 tại TP Đông Hà, Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn
Lên top