Quảng Trị: Dùng xe ôtô bán tải qua Lào mua pháo về bán kiếm lời

Số pháo vận chuyển trái phép bị phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ.
Số pháo vận chuyển trái phép bị phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ.
Số pháo vận chuyển trái phép bị phát hiện. Ảnh: Hưng Thơ.