Quảng Trị: Dùng xe môtô chở pháo lậu về nội địa để lấy 600 nghìn tiền công

Các lực lượng phát hiện đối tượng chở pháo lậu. Ảnh: BP cung cấp.
Các lực lượng phát hiện đối tượng chở pháo lậu. Ảnh: BP cung cấp.
Các lực lượng phát hiện đối tượng chở pháo lậu. Ảnh: BP cung cấp.
Lên top