Quảng Trị: Cơ quan điều tra trưng cầu định giá thiệt hại vụ bò phá dự án FDI 37 triệu đô

Hàng trăm con bò liên tục bị lùa vào vườn mắc-ca của doanh nghiệp FDI tại Quảng Trị. Ảnh: TL
Hàng trăm con bò liên tục bị lùa vào vườn mắc-ca của doanh nghiệp FDI tại Quảng Trị. Ảnh: TL
Hàng trăm con bò liên tục bị lùa vào vườn mắc-ca của doanh nghiệp FDI tại Quảng Trị. Ảnh: TL
Lên top