Quảng Trị: 4 đối tượng bịt mặt, đột nhập vào nhà dân, gí dao đe dọa để cướp vàng

Địa điểm bà Thủy cất vàng, bị các đối tượng đột nhập cướp. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm bà Thủy cất vàng, bị các đối tượng đột nhập cướp. Ảnh: Hưng Thơ.
Địa điểm bà Thủy cất vàng, bị các đối tượng đột nhập cướp. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top