Quảng Trị: 30 thanh niên trong quán karaoke dương tính với ma túy

Các đối tượng có mặt ở quán karaoke Duyên Hải được mời lên làm việc. Ảnh: CA Đông Hà.
Các đối tượng có mặt ở quán karaoke Duyên Hải được mời lên làm việc. Ảnh: CA Đông Hà.
Các đối tượng có mặt ở quán karaoke Duyên Hải được mời lên làm việc. Ảnh: CA Đông Hà.
Lên top