Quảng Trị: 18 đối tượng dương tính với ma túy tại karaoke Duyên Hải 2

Các đối tượng dương tính với ma túy được phát hiện ở karaoke Duyên Hải 2. Ảnh: Công an TP.Đông Hà.
Các đối tượng dương tính với ma túy được phát hiện ở karaoke Duyên Hải 2. Ảnh: Công an TP.Đông Hà.
Các đối tượng dương tính với ma túy được phát hiện ở karaoke Duyên Hải 2. Ảnh: Công an TP.Đông Hà.
Lên top