Quảng Trị: 14 người dưới tầng hầm quán karaoke dương tính với ma túy

Nhóm thanh niên dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Triệu Phong cung cấp.
Nhóm thanh niên dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Triệu Phong cung cấp.
Nhóm thanh niên dương tính với ma túy. Ảnh: Công an Triệu Phong cung cấp.
Lên top