Quảng Ninh: Trốn chốt kiểm dịch, 2 đối tượng mang ma túy trong người

2 đối tượng bỏ trốn khỏi chốt kiểm dịch thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ khi trong người cất giấu ma túy. Ảnh: CAQN
2 đối tượng bỏ trốn khỏi chốt kiểm dịch thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ khi trong người cất giấu ma túy. Ảnh: CAQN
2 đối tượng bỏ trốn khỏi chốt kiểm dịch thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ khi trong người cất giấu ma túy. Ảnh: CAQN
Lên top