Quảng Ninh: Tiêu hủy 77.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Lô thuốc lá gồm 77.000 bao Esse chuẩn bị được đem đi tiêu hủy. Ảnh: QTV
Lô thuốc lá gồm 77.000 bao Esse chuẩn bị được đem đi tiêu hủy. Ảnh: QTV
Lô thuốc lá gồm 77.000 bao Esse chuẩn bị được đem đi tiêu hủy. Ảnh: QTV
Lên top