Quảng Ninh: Thu giữ nhiều vũ khí, công cụ hỗ trợ tại 2 điểm kinh doanh

Số vũ khí, công cụ hỗ trợ  trái phép được Công an TP. Cẩm Phả và lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thu giữ tại điểm kinh doanh chợ Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả.  Ảnh: Phương Thảo
Số vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép được Công an TP. Cẩm Phả và lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thu giữ tại điểm kinh doanh chợ Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả. Ảnh: Phương Thảo
Số vũ khí, công cụ hỗ trợ trái phép được Công an TP. Cẩm Phả và lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh thu giữ tại điểm kinh doanh chợ Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả. Ảnh: Phương Thảo
Lên top