Quảng Ninh: Thu giữ 850 mũ bảo hiểm chuẩn bị xuất lậu

Toàn bộ số mũ bảo hiểm không nguồn gốc được CSGT bàn giao cho Quản lý thị trường xử lý. Ảnh: Hà Tâm
Toàn bộ số mũ bảo hiểm không nguồn gốc được CSGT bàn giao cho Quản lý thị trường xử lý. Ảnh: Hà Tâm
Toàn bộ số mũ bảo hiểm không nguồn gốc được CSGT bàn giao cho Quản lý thị trường xử lý. Ảnh: Hà Tâm
Lên top