Quảng Ninh: Tạm giữ 2 đò sắt chứa 1.000 kiện thuốc lá

2 trong số thuyền máy bị Biên phòng Quảng Ninh và lực lượng Hải quan bắt giữ chứa 1.000 kiện thuốc lá nước ngoài nghi  xuất lậu trên vùng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: H. Việt
2 trong số thuyền máy bị Biên phòng Quảng Ninh và lực lượng Hải quan bắt giữ chứa 1.000 kiện thuốc lá nước ngoài nghi xuất lậu trên vùng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: H. Việt
2 trong số thuyền máy bị Biên phòng Quảng Ninh và lực lượng Hải quan bắt giữ chứa 1.000 kiện thuốc lá nước ngoài nghi xuất lậu trên vùng biển Trà Cổ, TP. Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: H. Việt
Lên top