Quảng Ninh: Quản lý thị trường thu giữ 2 kho hàng trên 5.200 sản phẩm nhái

Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, phát hiện trên 5.200 mặt hàng giả nhãn hiệu, hàng nhập lậu tại Móng Cái. Ảnh: QLTT Quảng Ninh. Ảnh: PV
Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, phát hiện trên 5.200 mặt hàng giả nhãn hiệu, hàng nhập lậu tại Móng Cái. Ảnh: QLTT Quảng Ninh. Ảnh: PV
Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường Quảng Ninh, phát hiện trên 5.200 mặt hàng giả nhãn hiệu, hàng nhập lậu tại Móng Cái. Ảnh: QLTT Quảng Ninh. Ảnh: PV
Lên top