Quảng Ninh: Quản lý thị trường bắt 13.500 con gà giống nhập lậu

Số gà giống 13.500 con nhập lậu từ Trung Quốc được lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và tiến hành tiêu hủy trong ngày 7.10, tại TP. Móng Cái. Ảnh: H.Việt
Số gà giống 13.500 con nhập lậu từ Trung Quốc được lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và tiến hành tiêu hủy trong ngày 7.10, tại TP. Móng Cái. Ảnh: H.Việt
Số gà giống 13.500 con nhập lậu từ Trung Quốc được lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh bắt giữ và tiến hành tiêu hủy trong ngày 7.10, tại TP. Móng Cái. Ảnh: H.Việt
Lên top