Quảng Ninh: Phát hiện đối tượng trồng cần sa trong nhà kính

Số cây cần sa do đối tượng Nguyễn Tiến Quý, trồng tại địa chỉ tổ 1, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị Công an phát hiện. Ảnh: CAQN
Số cây cần sa do đối tượng Nguyễn Tiến Quý, trồng tại địa chỉ tổ 1, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị Công an phát hiện. Ảnh: CAQN
Số cây cần sa do đối tượng Nguyễn Tiến Quý, trồng tại địa chỉ tổ 1, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh) đã bị Công an phát hiện. Ảnh: CAQN
Lên top