Quảng Ninh: Phát hiện 52 đối tượng Trung Quốc mua bán qua mạng trái phép

Khánh sạn 52 đối tượng người Trung Quốc thuê ở được sử dụng lắp đặt hệ thống máy tính kinh doanh qua mạng. Ảnh: CAQN
Khánh sạn 52 đối tượng người Trung Quốc thuê ở được sử dụng lắp đặt hệ thống máy tính kinh doanh qua mạng. Ảnh: CAQN