Quảng Ninh: Phá đường dây mua bán hổ

Cá thể hổ được các đối tượng buôn bân. Ảnh: CAQN
Cá thể hổ được các đối tượng buôn bân. Ảnh: CAQN
Cá thể hổ được các đối tượng buôn bân. Ảnh: CAQN
Lên top