Quảng Ninh: Lừa xin làm công nhân, chiếm đoạt tiền của hơn 20 người

Bà Phạm Thị Mến đã có hành vi lừa đảo xin việc cho hơn 20 người nhằm chiếm đoạt tiền. Ảnh: CA Quảng Ninh
Bà Phạm Thị Mến đã có hành vi lừa đảo xin việc cho hơn 20 người nhằm chiếm đoạt tiền. Ảnh: CA Quảng Ninh
Bà Phạm Thị Mến đã có hành vi lừa đảo xin việc cho hơn 20 người nhằm chiếm đoạt tiền. Ảnh: CA Quảng Ninh
Lên top