Quảng Ninh: Lừa mua 2 điện thoại iPhone rồi cướp của shipper

2 chiếc điện thoại iPhone 12 do đối tượng Nam và Hùng "dàn" cảnh mua rồi cướp của shipper, bị Công an Cẩm Phả, Quảng Ninh, triệt phá. Ảnh: N. Khánh
2 chiếc điện thoại iPhone 12 do đối tượng Nam và Hùng "dàn" cảnh mua rồi cướp của shipper, bị Công an Cẩm Phả, Quảng Ninh, triệt phá. Ảnh: N. Khánh
2 chiếc điện thoại iPhone 12 do đối tượng Nam và Hùng "dàn" cảnh mua rồi cướp của shipper, bị Công an Cẩm Phả, Quảng Ninh, triệt phá. Ảnh: N. Khánh
Lên top