Quảng Ninh: Khởi tố và tạm giam đối tượng hủy hoại rừng

Lý Văn Việt khai nhận  với Công an Quảng Ninh về việc thuê người sử dụng cưa máy đến chặt phá rừng tự nhiên tại khu vực trên nhằm mục đích lấy đất trồng keo. Ảnh: CAQN
Lý Văn Việt khai nhận với Công an Quảng Ninh về việc thuê người sử dụng cưa máy đến chặt phá rừng tự nhiên tại khu vực trên nhằm mục đích lấy đất trồng keo. Ảnh: CAQN
Lý Văn Việt khai nhận với Công an Quảng Ninh về việc thuê người sử dụng cưa máy đến chặt phá rừng tự nhiên tại khu vực trên nhằm mục đích lấy đất trồng keo. Ảnh: CAQN
Lên top