Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng phá hơn 1,2 héc ta rừng đặc dụng

Cánh rừng 1,24 héc ta bị ông Lý Tài Quý cắt phá, chuyển sang trồng keo. Ảnh: Hà Tâm.
Cánh rừng 1,24 héc ta bị ông Lý Tài Quý cắt phá, chuyển sang trồng keo. Ảnh: Hà Tâm.
Cánh rừng 1,24 héc ta bị ông Lý Tài Quý cắt phá, chuyển sang trồng keo. Ảnh: Hà Tâm.
Lên top