Quảng Ninh: Giám đốc lừa đảo tiền tỉ những người góp vốn kinh doanh

Ảnh đối tượng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: CAQN
Ảnh đối tượng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: CAQN
Ảnh đối tượng Nguyễn Văn Sơn. Ảnh: CAQN
Lên top