Quảng Ninh: Đột kích căn hộ chung cư chứa một lượng lớn thuốc lá điện tử

Phan Trường Sơn - chủ của số thuốc lá điện tử cất giấu tại mọt căn hộ chung cư phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị Công an lập biên bản xử lý. Ảnh: CAQN
Phan Trường Sơn - chủ của số thuốc lá điện tử cất giấu tại mọt căn hộ chung cư phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị Công an lập biên bản xử lý. Ảnh: CAQN
Phan Trường Sơn - chủ của số thuốc lá điện tử cất giấu tại mọt căn hộ chung cư phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) bị Công an lập biên bản xử lý. Ảnh: CAQN
Lên top