Quảng Ninh: “Cất vó” vụ đánh bạc thu hàng trăm triệu đồng

Nguyễn Văn Phước - một trong 3 người tổ chức  đánh bạc . Ảnh: CAQN
Nguyễn Văn Phước - một trong 3 người tổ chức đánh bạc . Ảnh: CAQN
Nguyễn Văn Phước - một trong 3 người tổ chức đánh bạc . Ảnh: CAQN
Lên top