Quảng Ninh cảnh báo về hình thức lừa đảo thông qua ứng dụng Shopping Mall

Hình ảnh ứng dụng có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp biến tướng đươc Công an Quảng Ninh đăng tải cảnh báo tới người dân. Ảnh: CAQN
Hình ảnh ứng dụng có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp biến tướng đươc Công an Quảng Ninh đăng tải cảnh báo tới người dân. Ảnh: CAQN
Hình ảnh ứng dụng có dấu hiệu tổ chức huy động vốn theo mô hình đa cấp biến tướng đươc Công an Quảng Ninh đăng tải cảnh báo tới người dân. Ảnh: CAQN
Lên top