Quảng Ninh cảnh báo thủ đoạn lừa đảo tín dụng mới

Hình ảnh, nội dung giả mạo CIC để gửi email cho khách hàng được Công an Quảng Ninh cảnh báo đến người dân. Ảnh: CAQN
Hình ảnh, nội dung giả mạo CIC để gửi email cho khách hàng được Công an Quảng Ninh cảnh báo đến người dân. Ảnh: CAQN
Hình ảnh, nội dung giả mạo CIC để gửi email cho khách hàng được Công an Quảng Ninh cảnh báo đến người dân. Ảnh: CAQN
Lên top