Quảng Ninh: Bóc gỡ đường dây tiêu thụ ma túy, thu nhiều dao kiếm

Toàn bộ  575,39 gam ma túy tổng hợp các loại bị Công an Quảng Ninh phát hiện trong ngày phá án đối với nhóm buôn bán ma túy. Ảnh: N. Khánh
Toàn bộ 575,39 gam ma túy tổng hợp các loại bị Công an Quảng Ninh phát hiện trong ngày phá án đối với nhóm buôn bán ma túy. Ảnh: N. Khánh
Toàn bộ 575,39 gam ma túy tổng hợp các loại bị Công an Quảng Ninh phát hiện trong ngày phá án đối với nhóm buôn bán ma túy. Ảnh: N. Khánh
Lên top