Quảng Ninh: Biên phòng phát hiện gần 16 tấn nội tạng bốc mùi

Chiếc đò sắt chứa gần 16 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện xử lý cho tiêu hủy. Ảnh: Thu Hằng
Chiếc đò sắt chứa gần 16 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện xử lý cho tiêu hủy. Ảnh: Thu Hằng
Chiếc đò sắt chứa gần 16 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối bị Biên phòng Quảng Ninh phát hiện xử lý cho tiêu hủy. Ảnh: Thu Hằng
Lên top