Quảng Ninh: Biên phòng chặn bắt 13.500 bao thuốc lá nhập lậu

13.500 bao thuốc lá nhập lậu Trung Quốc bị biên phòng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: BQN
13.500 bao thuốc lá nhập lậu Trung Quốc bị biên phòng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: BQN
13.500 bao thuốc lá nhập lậu Trung Quốc bị biên phòng phát hiện, bắt giữ. Ảnh: BQN
Lên top