Quảng Ninh: Biên phòng bắt 10.000 con gà giống Trung Quốc

Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ bè mảng chở hơn 10.000 gà giống Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam qua vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: N. Chiến
Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ bè mảng chở hơn 10.000 gà giống Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam qua vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: N. Chiến
Lực lượng Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ bè mảng chở hơn 10.000 gà giống Trung Quốc thẩm lậu vào Việt Nam qua vùng biển Móng Cái (Quảng Ninh). Ảnh: N. Chiến
Lên top