Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển hàng trăm gói ma túy

Số ma túy đóng trong các gói nhỏ và đối tượng bị tạm giữ tại trạm liên hợp km 15. Ảnh: HQQN
Số ma túy đóng trong các gói nhỏ và đối tượng bị tạm giữ tại trạm liên hợp km 15. Ảnh: HQQN
Số ma túy đóng trong các gói nhỏ và đối tượng bị tạm giữ tại trạm liên hợp km 15. Ảnh: HQQN