Quảng Ninh: Bắt giữ chiếc xe 7 chỗ vận chuyển nhiều cá thể chim, vượn quý hiếm

Số cá thể chim, vượn nghi nằm trong sách cấm bị CSGT quảng Ninh tạm giữ. Ảnh: QTV
Số cá thể chim, vượn nghi nằm trong sách cấm bị CSGT quảng Ninh tạm giữ. Ảnh: QTV
Số cá thể chim, vượn nghi nằm trong sách cấm bị CSGT quảng Ninh tạm giữ. Ảnh: QTV
Lên top