Quảng Ninh: Bắt đối tượng lập Facebook nhà hàng giả, lừa mua dê

Đối tượng Đinh Văn Vương lập Facebook giả danh nhà hàng lừa mua dê hòng chiếm đoạt. Ảnh: N. Khánh
Đối tượng Đinh Văn Vương lập Facebook giả danh nhà hàng lừa mua dê hòng chiếm đoạt. Ảnh: N. Khánh
Đối tượng Đinh Văn Vương lập Facebook giả danh nhà hàng lừa mua dê hòng chiếm đoạt. Ảnh: N. Khánh
Lên top