Quảng Ninh: Bắt 4 cán bộ và nhân viên gian lận Công ty Tuyển than Hòn Gai

Trạm sàng  tuyển than  công suất 2,5 triệu tấn/năm thuộc Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV đặt tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Trạm sàng tuyển than công suất 2,5 triệu tấn/năm thuộc Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV đặt tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Trạm sàng tuyển than công suất 2,5 triệu tấn/năm thuộc Công ty tuyển than Hòn Gai - TKV đặt tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: BQN
Lên top