Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 con gà giống nhập lậu

2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 còn gà giống Trung Quốc nhập lậu. Ảnh: L. Lành- Hoàng Gái
2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 còn gà giống Trung Quốc nhập lậu. Ảnh: L. Lành- Hoàng Gái
2 đối tượng vận chuyển gần 7.000 còn gà giống Trung Quốc nhập lậu. Ảnh: L. Lành- Hoàng Gái
Lên top