Quảng Ninh: Bắt 2 đối tượng trộm gần 1 tỉ đồng

Đói tượng Minh tại cơ quan công an.CAQN
Đói tượng Minh tại cơ quan công an.CAQN
Đói tượng Minh tại cơ quan công an.CAQN
Lên top