Quảng Ninh: 6 đối tượng tổ chức cho hàng chục người xuất nhập cảnh trái phép

2 đối tượng Nguyễn Văn Tùng và Tạ Minh Quyết trong nhóm 6 đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy tố. Ảnh: CAQN
2 đối tượng Nguyễn Văn Tùng và Tạ Minh Quyết trong nhóm 6 đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy tố. Ảnh: CAQN
2 đối tượng Nguyễn Văn Tùng và Tạ Minh Quyết trong nhóm 6 đối tượng tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy tố. Ảnh: CAQN
Lên top