Quảng Ninh: 59 phương tiện không rõ chủ sở hữu bị phát hiện ở cơ sở cầm đồ

Một trong hai cơ sở cầm đồ cùng có địa chỉ tại tổ 2, khu 5B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả (Quang Ninh). Ảnh: CAQN
Một trong hai cơ sở cầm đồ cùng có địa chỉ tại tổ 2, khu 5B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả (Quang Ninh). Ảnh: CAQN
Một trong hai cơ sở cầm đồ cùng có địa chỉ tại tổ 2, khu 5B, phường Cẩm Trung, TP. Cẩm Phả (Quang Ninh). Ảnh: CAQN
Lên top