Quảng Ninh: 5 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Từ trái sang phải: Mạc Văn Hoàng; Vũ Duy Sinh; Phạm Xuân Đường; Nguyễn Công Phúc bị Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố về tội danh tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CAQN
Từ trái sang phải: Mạc Văn Hoàng; Vũ Duy Sinh; Phạm Xuân Đường; Nguyễn Công Phúc bị Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố về tội danh tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CAQN
Từ trái sang phải: Mạc Văn Hoàng; Vũ Duy Sinh; Phạm Xuân Đường; Nguyễn Công Phúc bị Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố về tội danh tổ chức, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Ảnh: CAQN
Lên top