Quảng Ninh: 2.000 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc bị Biên phòng chặn bắt ven sông

Bè mạng chở trên 2.000 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc bị biên phòng Trà Cổ bắt giữ. Ảnh: BPQN
Bè mạng chở trên 2.000 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc bị biên phòng Trà Cổ bắt giữ. Ảnh: BPQN
Bè mạng chở trên 2.000 con chim bồ câu nhập lậu từ Trung Quốc bị biên phòng Trà Cổ bắt giữ. Ảnh: BPQN
Lên top