Quảng Ninh: 2 đối tượng được thuê khoan nổ mìn phá đá bị khởi tố

2 đối tượng và tang vật là gần 70 kg mìn công nghiệp... Ảnh: T.N.D
2 đối tượng và tang vật là gần 70 kg mìn công nghiệp... Ảnh: T.N.D
2 đối tượng và tang vật là gần 70 kg mìn công nghiệp... Ảnh: T.N.D

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top