Quảng Ngãi: Giải cứu 8 thiếu nữ bị ép bán dâm

Các thiếu nữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an
Các thiếu nữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an
Các thiếu nữ tại cơ quan công an. Ảnh: Công an
Lên top