Quảng Ngãi: Đối tượng dùng dao đâm chết người đã ra đầu thú