Quảng Ngãi: Bắt thanh niên đánh công an trong lúc làm nhiệm vụ

Đại úy Lê Hồng Văn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công An Quảng Ngãi
Đại úy Lê Hồng Văn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công An Quảng Ngãi
Đại úy Lê Hồng Văn đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Công An Quảng Ngãi
Lên top