Quảng Nam xử phạt thanh niên trốn khỏi khu cách ly

Cơ sở cách ly tập trung trường Mẫu giáo Đông Phú - nơi thanh niên trốn cách ly. Ảnh: Công an Quế Sơn
Cơ sở cách ly tập trung trường Mẫu giáo Đông Phú - nơi thanh niên trốn cách ly. Ảnh: Công an Quế Sơn
Cơ sở cách ly tập trung trường Mẫu giáo Đông Phú - nơi thanh niên trốn cách ly. Ảnh: Công an Quế Sơn
Lên top