Quảng Nam: Trộm đột nhập vào trụ sở UBND huyện

Trộm đột nhập vào trụ sở UBND huyện Phước Sơn lấy hàng chục triệu đồng. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Trộm đột nhập vào trụ sở UBND huyện Phước Sơn lấy hàng chục triệu đồng. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Trộm đột nhập vào trụ sở UBND huyện Phước Sơn lấy hàng chục triệu đồng. Ảnh minh họa: Thanh Chung
Lên top