Quảng Nam: Tiếp tục phát hiện 5ha rừng phòng hộ bị tàn phá

Phát hiện thêm 5h rừng tự nhiên bị tàn phá ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phát hiện thêm 5h rừng tự nhiên bị tàn phá ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Phát hiện thêm 5h rừng tự nhiên bị tàn phá ở Quảng Nam. Ảnh: Thanh Chung
Lên top