Quảng Nam: Phát lệnh truy nã hai đối tượng tổ chức phá rừng gỗ lim xanh

Rừng gỗ lim thuộc khu vực rừng phòng hộ sông Bung, H.Nam Giang bị đốn hạ. Ảnh: Đỗ Vạn
Rừng gỗ lim thuộc khu vực rừng phòng hộ sông Bung, H.Nam Giang bị đốn hạ. Ảnh: Đỗ Vạn
Rừng gỗ lim thuộc khu vực rừng phòng hộ sông Bung, H.Nam Giang bị đốn hạ. Ảnh: Đỗ Vạn
Lên top