Quảng Nam: Phát hiện thêm 176 phách gỗ pơ mu gần Trạm kiểm soát cửa khẩu Nam Giang